• KredEx alustab 6. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 mln euro. Taotlusi saab esitada 10. juunini.
  • Rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtt algab 20. mail 2019. Sel aastal on toetuseks ettenähtud 17,5 mln eurot. Taotlusi võetakse vastu selle summa piires.