Toetame ettevõtete investeeringuid taastuvenergiasse, hüvitades osa investeeringust. Taastuvenergia kasutamine suurendab ettevõtete keskkonnasäästlikkust ja toob pikas plaanis kaasa väiksemad tegevuskulud.

Vaata ettevõttele mõeldud teenuseid
 

Päikesepaneelide investeeringutoetus

Toetuse andmise eesmärk on suurendada taastuvast energiaallikast toodetud elektri osakaalu ning vähendada energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkogust.